สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ

 1. บริการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (VCCT) ปีละ 2 ครั้ง
 2. ตรวจ PCR ในเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เมื่อเด็กอายุ 1 เดือน และ 4 เดือน เพื่อหาการติดเชื้อฯ ของเด็ก
 3. ให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อฯ ของเด็ก ที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวี 
 4. การให้ยาต้านเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวีจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สิทธิประโยชน์ในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อฯ

 1. การตรวจ CD4 ทุก 6 – 12 เดือน
 2. การตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคฉวยโอกาส
 3. การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
 4. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด คลอเลสเตอรอล การทำงานของตับ ไต ฯลฯ ทุก 6 – 12 เดือน
 5. ตรวจหาจำนวนเชื้อไวรัส (VL) ปีละ 1 ครั้ง ในกรณีกินยาต้านฯ เกิน 6 เดือน
 6. การตรวจเชื้อดื้อยากรณี ผล VL เกิน 1000
 7. ยาลดไขมันในเลือด
 8. การตรวจมะเร็งปากมดลูก ปีละครั้ง