เมื่อเด็กได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กจะพยายามต่อสู้กับเชื้อ ในขณะที่เชื้อเอชไอวีจะค่อยๆ ทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ซึ่งมีหน้าที่ต่อสู้และควบคุมเชื้อโรคต่างๆ ปริมาณเชื้อเอชไอวีในเด็กจะสูงมาก เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ โดยเชื้อเอชไอวีที่มีปริมาณมาก เม็ดเลือดขาว CD4 ก็จะถูกทำลายไปมาก จนไม่สามารถควบคุมหรือกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ เรียกภาวะนี้ว่า ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมี CD4 ต่ำลง จะทำให้เด็กมีอาการป่วย หรือโรคฉวยโอกาสต่างๆ ได้ง่ายและบ่อยขึ้น เช่น ตับ ม้ามโต ผิวหนังอักเสบ เชื้อราในปาก ท้องเสียเรื้อรัง ปอดอักเสบ วัณโรค พัฒนาการช้า เป็นต้น

โรคฉวยโอกาสเหล่านี้สามารถรักษาได้ บางโรคป้องกันได้ และโรคหรือกลุ่มอาการเหล่านี้สามารถเกิดได้กับผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีเช่นกัน

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสช่วยให้เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตได้ตามปกติ

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับภูมิคุ้มกัน CD4 กับภาวะแทรกซ้อนและโรคฉวยโอกาส

%ซีดี4

25%

20%

15%

0
5 ปี ระยะเวลา (ปี)