ก่อนพาเด็กไปพบแพทย์ควรเตรียมตัวดังนี้

 • พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับอาการป่วยว่าเพราะเหตุใดจึงต้องไปพบแพทย์ และอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างในการไปพบแพทย์ เช่น การเจาะเลือด ฉีดยา แต่ถ้าเด็กมีความกลัวควรช่วยพูดคุยกับเด็กให้สบายใจ และให้ความมั่นใจกับเด็กว่าผู้ดูแลจะอยู่ด้วยกับเขา และไม่ควรโกหกเด็ก
 • จัดเตรียมเอกสารสำคัญ เช่น บัตรโรงพยาบาล บัตรประกันสุขภาพ สูติบัตร หรือบัตรที่มีรูปถ่ายของเด็ก สมุดบันทึกสุขภาพของเด็ก (ถ้ามี)
 • เตรียมยาของเด็กที่มีไปทั้งหมด เสื้อผ้าสำรอง เผื่อในกรณีที่เด็กต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • เตรียมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการของเด็กที่แพทย์มักถาม เพื่อค้นหาโรคและให้การรักษา เช่น
  • เด็กเป็นไข้มากี่วัน ตัวร้อนจัดทั้งวันหรือร้อนเป็นพักๆ มีหนาวสั่นด้วยหรือไม่ ให้เด็กกินยาแก้ไข้หรือยัง
  • เด็กมีนํ้ามูกสีอะไร มีไอไหม
  • เด็กดื่มนม ดื่มน้ำ กินอาหารได้เพียงไร
  • ถ่ายปัสสาวะน้อยหรือไม่ ถ่ายปัสสาวะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
  • มีอาเจียนหรือไม่ ท้องผูก ท้องเสีย ถ้าท้องเสียถ่ายกี่ครั้ง ลักษณะอุจจาระเป็นอย่างไร
  • อาการอื่นๆ ที่ผิดปกติไปจากเดิม
  • ถ้าเป็นอุบัติเหตุ ควรให้รายละเอียดว่าเป็นที่อวัยวะใด นานเท่าไหร่ เกิดที่ไหน ช่วยอะไรเด็กไปแล้วบ้าง

การเตรียมระหว่างที่พาเด็กพบแพทย์

ระหว่างที่พบแพทย์ควรทำดังนี้

 • เล่าข้อมูลอาการเจ็บป่วยของเด็กตามลำดับ
 • ฟังที่แพทย์ถามและตอบตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ถ้าไม่เข้าใจควรถาม
 • เมื่อมีการตรวจและรักษา เช่น เจาะเลือด หรือฉีดยา อย่าหลอกเด็ก หรือขู่เด็ก เพราะจะทำให้เด็กขาดความไว้วางใจและไม่ร่วมมือในการรักษา ควรให้เด็กรับรู้ความจริงโดยไม่หลอก และช่วยให้เด็กผ่อนคลาย บรรเทาความเจ็บปวด สร้างความมั่นใจกับเด็ก