หากผลการตรวจเลือดออกมาเป็นลบ เป็นไปได้สองอย่าง อย่างแรก หมายความว่า ร่างกายคุณไม่ได้รับเชื้อเอชไอวี จากความเสี่ยงครั้งล่าสุด (ซึ่งต้องเป็นความเสี่ยงนับย้อนหลังไป 1 เดือนก่อนการตรวจเลือด ) อย่างที่สอง ถ้าความเสี่ยงครั้งล่าสุดผ่านมาเป็นระยะน้อยกว่า 1 เดือน แล้วมาตรวจเลือด อาจจะ ได้รับเชื้อมาแล้ว แต่อยู่ช่วงเวลาที่ยังอาจตรวจไม่พบการติดเชื้อ ( หรือระยะ “วินโดว์พีเรียด” (window period) หรือ อาจจะไม่มีเชื้อจริงๆ ก็ได้

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ คุณต้องประเมินความเสี่ยงครั้ง “ล่าสุด” ของตัวเอง  ให้ถูกต้อง เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากขึ้น และหากไม่ต้องการตกอยู่ในภาวะ “เสี่ยง” อีกครั้ง การใช้ถุงยางอนามัยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้