กรณีที่ผลเลือดออกมาเป็นบวก หมายความว่า ร่างกายคุณได้รับเชื้อเอชไอวี ซึ่งในกรณีที่ผลเลือดเป็นบวก จะมีการตรวจซ้ำผลอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าไม่มีการตรวจผิดพลาดแต่อย่างใด นั่นแปลว่า สามารถเชื่อถือผลเลือดนั้นได้

อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย แต่คุณก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป เพราะเราไม่สามารถดูออกได้ว่าใครติดเชื้อจากรูปลักษณ์ภายนอก ปัจจุบันนี้ “เอดส์รักษาได้” ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว หากได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน การรับการรักษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ทำได้ทุกโรงพยาบาล สามารถไปขอรับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้เลย ทุกระบบหลักประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย