ผลของการตรวจเลือดเอชไอวี จะเป็นความลับ มีเพียงแค่คุณ กับหน่วยบริการเท่านั้นที่จะรู้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ให้บริการตรวจเลือดจะรู้ผลเลือดของคุณ แต่ก็ไม่มีสิทธิที่จะไปบอกผลเลือดของคุณให้คนอื่นรู้ หากคุณไม่ยินยอมหรืออนุญาต เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่มีสิทธิที่จะไปรู้ผลเลือดของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง สามี ภรรยา หรือเป็นแฟนกันก็ตาม เพราะไม่ว่าจะเป็นผลเลือด หรือประวัติด้านสุขภาพอื่นๆ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่หากเจ้าตัวไม่ยินยอม ผู้ให้บริการก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล