การตรวจเลือดก่อนแต่งงานไม่ใช่การป้องกันเอดส์ แต่เป็นเพียงการรู้ผลเลือดเมื่ออดีตจนถึง 1 เดือนก่อนหน้าวันที่คุณตรวจเท่านั้น ซึ่งการป้องกันเอดส์ที่ดีที่สุดในกรณีการมีเพศสัมพันธ์คือ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อฯ

ถ้าคุณพร้อม .. การตรวจเลือด ก็จะทำให้คุณได้รู้ผลเลือดของตัวเอง ซึ่งจะทำให้คุณได้เข้าสู่การรักษาได้ทันท่วงที หากติดเชื้อเอชไอวี