การตรวจเลือดอาจไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาว่าผลเลือดจะมีอายุนานเท่าไหร่ ต้องตรวจซ้ำบ่อยแค่ไหน ซึ่งระยะเวลาของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตัวเอง เช่น ผลของการตรวจเลือดเมื่อ 1 มิถุนายน คือ ผลเลือดของพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม แต่หากระหว่างนั้น เช่น 15 พฤษภาคม คุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ผลเลือดในวันที่ 1 มิถุนายน จะไม่ใช่ผลเลือดของพฤติกรรมเสี่ยงล่าสุด

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ คุณต้องประเมินความเสี่ยงครั้ง “ล่าสุด” ของตัวเองให้ถูกต้อง เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำมากขึ้น

ที่สำคัญ ป้องกันตัวเองทุกครั้ง กับทุกคน เพื่อป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี