เกือบสองปีที่ต้องอยู่ในสถานพินิจ “ออฟ” กลับมาอยู่บ้านอีกครั้ง และเขาต้องพบกับสายตาของผู้คนในชุมชนที่ไม่ไว้วางใจเขาเลย เขาจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง