หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” เรื่อง “เธอคือลมหายใจ”

“กุ้ง” คบกับแฟนมานาน จนถึงวันที่เธอรู้ว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขา เธอจึงตัดสินใจบอกเรื่องที่เธอเก็บไว้มานาน