เบบี๋, You are my love.

กลุ่มเยาวชนอาสาออกเดินทางเพื่อหาคำตอบว่า “ลูกที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวี จะได้รับเชื้อฯ ด้วยหรือไม่”