บ้านนี้มีรัก

“มะปราง” เด็กสาว อาศัยอยู่กับป้าที่เข้มงวด วันหนึ่งเธอสนใจร่วมทำกิจกรรมกับแกนนำเยาวชน ซึ่งการเป็นแกนนำเยาวชนนี่เอง ที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งของเธอและป้า