ตารางออกอากาศหนังสั้น

ออกอากาศทั่วประเทศ ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. ช่อง C – series และออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-20.00 น.

จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ ช่องออกอากาศ
เชียงราย เมือง 8
เชียงใหม่ เมือง 13
นครสวรรค์ เมือง 8
เพชรบูรณ์ เมือง 2
พะเยา ดอกคำใต้ 12
ลำปาง เถิน 6,7
นครราชสีมา เมือง 8
ขอนแก่น เมือง 18
อุดรธานี เมือง 1
อุบลราชธานี เมือง 1
บุรีรัมย์ เมือง 7
สุรินทร์ เมือง 1
ชัยภูมิ เมือง 11
ร้อยเอ็ด เมือง 11
สงขลา หาดใหญ่ 2,4
สุราษฎร์ธานี เมือง 26,27
นครศรีธรรมราช เมือง 7
ตรัง เมือง 8
ชุมพร เมือง 1
ลพบุรี เมือง 2
นนทบุรี บางบัวทอง,ท่าทราย 8
นครปฐม เมือง 13
ชลบุรี เมือง 8
ระยอง เมือง 8
สุพรรณบุรั เมือง 13
จันทบุรี เมือง 12,54
เพชรบุรี เมือง 11
ราชบุรี เมือง 10