ไวรัสตับอักเสบซีสามารถติดต่อได้ 3 ทาง คือ 1) การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน 2) มีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยที่ไม่สวมถุงยางอนามัย และ 3) ทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แต่ไม่สามารถติดต่อจากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน ทั้งนี้ไวรัสตับอักเสบซีสามารถป้องกันได้ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และไม่ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้อื่น

แนวทางการตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
1) ผู้ติดเชื้อฯ ทุกคน ควรได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
2) ถ้าผลเป็นบวก ต้องได้รับการตรวจหาการติดเชื้อ HCV เรื้อรัง
3) หากพบว่าการติดเชื้อ HCV เรื้อรัง ต้องได้รับการรักษา

กรณีที่ยังไม่เป็นตับแข็งสามารถรักษาให้หายด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบซี (DAAs) ซึ่งเป็นยากิน โดยรักษาต่อเนื่อง 12 สัปดาห์