เพื่อนๆผู้ติดเชื้อฯ ที่เป็นผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเดินทางไปรับยาต้านไวรัสฯ ที่รพ.ตามสิทธิของตนเองได้ในช่วงนี้ ไปขอรับยาที่รพ.อื่นนอกสิทธิของตนเองได้
โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล
รพ.เบิกเงินคืนจากประกันสังคมได้ #ไม่ต้องเก็บค่ายาค่ารักษาจากผู้ประกันตน
และเพื่อลดความเสี่ยง ลดความแออัดในการเข้ารับยา ให้จ่ายยาให้กับผู้ที่มีอาการคงที่แล้ว จำนวน 3 เดือน
ช่วงนี้ ถ้าใครมีปัญหา ไปรับยาแล้วไม่ได้ หรือยาจะหมดยังไม่รู้จะรับยาที่ไหน ส่งข้อความเข้ามาปรึกษากันได้ใน Inbox กันได้เลย จะได้ช่วยกันประสานงาน มียากินได้ต่อเนื่อง