สังคมเราควรมีพื้นที่ในการถกเถียง พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ใช่ใครคิดต่างกับตัวเองแล้วไปตำหนิ ตัดสิน ด่าทอกันด้วยความรุนแรงจนเกิดเป็นวิวาทะ ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลย
อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายฯ

‘คนเลือดบวก’ มีเพศสัมพันธ์แบบสดได้จริงหรือ?