พวกเราจะช่วยกันเฝ้าติดตาม ว่ากระทรวงพาณิชย์ จะพิจารณาอย่างรอบคอบตามคำกล่าวนี้หรือไม่

‘รมช.พาณิชย์’ สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาคำขอจดสิทธิบัตรยาเอดส์