เอดส์โลกปีนี้ มาถึงแล้วจ้า 1 ธันวาคมของทุกปี
วันนี้ ชวนติดตามเรื่องราวของเพื่อนๆ ที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง ไปสู่การทำงานเพื่อการเข้าถึงการรักษาของเพื่อนๆผู้ติดเชื้อ จนถึงตอนนี้ ขยับไปสู่การทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการป้องกันและให้คนในชุมชนเข้าถึงการตรวจเลือดโดยสมัครใจ #WAD2018 #knowyourstatus
#ตรวจเร็วรู้เร็วรักษาได้ป้องกันได้

5 ชีวิตอุทิศให้: เมื่อผู้ติดเชื้อฯ รุกคืบทำงานกับชุมชน เพราะเอดส์เป็นเรื่องของทุกคน | ประ