ยาDolutegravir (DTG) ยาต้านไวรัส HIV ที่กรมทรัพย์สินฯ รับคำขอสิทธิบัตรตั้งแต่ปี 55 ประกาศโฆษณาตั้งแต่ปี 57 เราค้นหา/สอบถามไป กรมทรัพย์สินตอบว่า ไม่มีมายื่นขอสิทธิบัตร เรามารู้อีกที ปี 59 ช้าไปแล้ว ยื่นคัดค้านไม่ทัน
#ระบบข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินฯ มีปัญหา จะแก้ไขปัญหาหรือจะรับผิดชอบอย่างไร
มาทวงคำตอบ