“จากสิทธิบัตรกัญชา มาสู่สิทธิบัตรยาต้านไวรัสฯ ”
พรุ่งนี้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯและมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ บุก!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทวงถามที่เราเคยยื่นคัดค้านสิทธิบัตรยาต้านไวรัส HIVและยาไวรัสตับอักเสบซี ที่ไม่สมควรได้รับ
ยาบางตัว ยื่นค้านมา 3 ปีแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้า
เจอกันพรุ่งนี้ วันที่ 28 พย. เวลา 10 โมง ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อนๆ มาติดตามข่าวด้วยกัน
#คัดค้านสิทธิบัตรไม่มีวันตาย
#คัดค้านสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้