“มีข่าวมาว่าสำนักงานประกันสังคมต้องชี้แจงกับรัฐบาลเรื่องการเบิกจ่ายยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อฯ ภายใน 1 วัน
เราจะรอฟังคำชี้แจง และการแก้ปัญหาในเชิงระบบที่เป็นไปได้จริง ไม่ใช่แค่บอกว่าใครมีปัญหาก็ให้ไปร้องเรียน”

อภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย