จากกรณีการขาดแคลนยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อฯ
เรายัง ‘อุ่นใจ’ ให้สำนักงานประกันสังคมดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอยู่หรือไม่?