เชิญชวนร่วมกันส่งเสียงของพวกเรา ผู้ประกันตนให้ประกันสังคม ได้ยิน
ว่า “ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มียาต้านไวรัส = ตาย”

พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ แล้วติด #ประกันสังคม

หรือส่งมาใต้ภาพ หรือกล่องข้อความทางแฟนเพจนี้
#ไม่มียาต้านไวรัสเท่ากับตาย #ประกันสังคม #เบิกจ่ายยาเดี๋ยวนี้