สุขสันต์วันแรงงานค่ะ
ถึงแม้จะมีเชื้อเอชไอวี เราก็ยังสามารถทำงานได้ตามเดิม โดยที่ไม่ทำให้เพื่อนร่วมงานติดเชื้อฯ ไปด้วย
เพราะเอชไอวี/เอดส์ไม่ติดต่อจากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน
#มีเอชไอวีก็ทำงานได้ #หยุดเลือกปฏิบัติเพราะเอชไอวีเอดส์
Priszies Seahachan อนันต์ เมืองมูลไชย Apiwat Kwangkeaw