ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมแจกเสื้อ กับคำถาม “กิจกรรมอะไรบ้างที่ทำร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้วไม่เสี่ยงได้รับเชื้อฯ” จำนวนทั้งสิ้น ๓ รางวัลนะคะ
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. @Alisa Puttima
๒. นางมารน้อย กะ คนดีที่เย็นชา และ
๓. Rattanaklu Sarapron
ผู้โชคดีทั้ง ๓ ท่านจะได้รับเสื้อยืดส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีทันที

ทั้งนี้ เราสามารถทำกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่เสี่ยงรับเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าจะเป็นกินข้าว ดื่มน้ำ ทำงานร่วมกัน เรียนหนังสือด้วยกัน หรือมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยาง