เพราะยาแพง ทำให้คนเข้าไม่ถึงการรักษา เลยต้องเสนอให้ทำ CL – มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร

จี้ออกซีแอล ยาตับซี เหตุราคาแพง ถูกผูกขาด สธ.แจง รพ.ไม่ตรวจคัดกรอง เพราะ สปสช.