อีก ๑๐ นาที เตรียมพบกับ การถ่ายทอดสด “ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี รุกกระทรวงสาธารณสุข ประกาศซีแอลยารักษาไวรัสตับอักเสบซี”
ได้ที่เพจของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ได้เลยจ้า