ขอความเข้าใจ ไม่ใช่ความสงสาร
#เรื่องจริงต้องบอกต่อ