“เอดส์ รักษาได้”

เอดส์ คือ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อเอชไอวี จนทำให้ป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส ซึ่งทุกโรครักษาได้

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องป้องกันและรักษาได้ ด้วยการทานยาต้านไวรัสเอชไอวี ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย และใช้ชีวิตยืนยาวได้เหมือนคนอื่นๆ

ยิ่งถ้ารู้ว่าตัวเองรับเชื้อเอชไอวีได้เร็ว และเริ่มทานยาต้านไวรัสได้เร็ว ก็จะทำให้ไม่ป่วย แล้วยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อไปยังคู่ได้

รักษาฟรี ทุกคน ทุกสิทธิ