มาทำความเข้าใจเรื่องสิทธิบัตรกันอีกครั้ง
ว่าเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงยา อย่างไร
ยาสมควรแล้วที่ต้องราคาแพง เพราะต้นทุนงานวิจัยสูง จริงหรือไม่