“ไวรัสตับอักเสบซี
ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้”
แต่ทำไม… คนยังเข้าไม่ถึงการรักษา..
ใครรู้ ช่วยมาตอบกันหน่อยยจ้า
ใครไม่รู้ รอคำตอบ เร็วๆนี้ ..ที่นี่