เนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ ๒๙ พ.ย.นี้
ร่วมรณรงค์ ending AIDS กันนะจ๊ะ