ตรวจเลือดเอชไอวีในที่ทำงาน เป็นการละเมิดสิทธิ

กสม.ชี้ ตรวจเลือดหา HIV คนสมัครงาน ละเมิดสิทธิมนุษยชน