สิทธิประโยชน์ในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ครอบคลุมถึงลูกที่อยู่ในท้องของหญิงตั้งครรภ์ด้วยนะ รู้ยัง?

การตรวจหาเชื้อเอชไอวีของเด็ก | Thaiplus.net