แนะลงทะเบียนคนจนคนรวย จัดรัฐสวัสดิการ

แนะลงทะเบียนคนจนคนรวย เพื่อจัดรัฐสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำ | Thaiplus.net