แม้ขณะนี้ อลิซจะได้เข้าทำงานแล้ว แต่ยังมีวัยรุ่น หรือคนที่มีเชื้อเอชไอวีอีกเท่าไหร่ ที่ยังต้องเผชิญกับความกลัว ความไม่มั่นใจในการสมัครงาน เพราะคนยังคงรังเกียจ กีดกัน เมื่อรู้ว่ามีเชื้อเอชไอวี ทั้งที่ดูไม่ออกจากรูปลักษณ์ภายนอก ไม่ติดต่อจากการทำงานร่วมกัน และการมีเชื้อเอชไอวีก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่อย่างใด

แล้ว “เรา” จะช่วยกัน “เปลี่ยน” เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีที่ยืนในสังคมนี้ได้อย่างไร?!?

อภิเดช ชัยราชา Tnp Plus อนันต์ เมืองมูลไชย Nimit Tienudom Apiwat Kwangkeaw Chetpijit Rewthong Renuka Praphasawat Priszies Seahachan

เสียงเยาวชน: สิ่งที่อยากเปลี่ยนให้เป๊ะปัง! | Thaiplus.net