“อะไรที่เป็นประโยชน์ เราก็จะทำ” ปลัด สธ.บอก กรณีเอ็นจีโอเอดส์หนุนให้ทำ CL กับยารักษาไวรัสตับอักเสบซี