พรุ่งนี้!! (๒๗ ม.ค.) ภาคประชาชนเกาะติดการประชุมแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์…(กรมทรัพย์สินทางปัญญา)