เอ็นจีโอตั้งคำถามกรมทรัพย์สินฯ เอื้อประโยชน์บริษัทยาหรือไม่?
cr: www.thaiplus.net

ภาคประชาชนเคลือบแคลงบทบาทกรมทรัพย์สินฯ เอื้อประโยชน์บริษัทยาข้ามชาติ | Thaiplus.net