เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ คัดค้านคำขอสิทธิบัตรยาต้านHIV

เครือข่ายเอชไอวีร้องคัดค้านสิทธิบัตรเจ็ดชั่วโคตร | Thaiplus.net