ทำไมเด็กๆ เล่นกันถึงไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
#ลองอ่านนะคะ #เรื่องจริงต้องบอกต่อ

เด็กๆเล่นกันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่