เกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีถูกปรับใหม่แล้วนะคะ คือผู้ที่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อฯ สามารถเริ่มรักษาด้วยยาต้านได้เลย โดยไม่ต้องดูค่าภูมิต้านทานค่ะ อ่านรายละเอียดได้จากที่นี่นะคะ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส