ยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี /เอดส์ ที่กังวลว่าหากรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าทำงานแล้วจะเป็นภาระของสถานประกอบการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพบว่าชุดสิทธิประโยชน์ทั้งการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รวมถึงแนวทางการดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว ผู้ติดเชื้อฯ ส่วนใหญ่ทันทีที่ทราบผลเลือดก็๋ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีทันทีโดยไม่ต้องให้ป่วยเหมือนสมัยก่อน ยิ่งถ้าผู้ติดเชื้อฯ กินยาต่อเนื่อง จะตรวจไม่พบเชื้อเนื่องจากปริมาณไวรัสในกระแสเลือดต่ำมากๆ จนไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อไปให้ผู้อื่นได้ หรือที่เรียกว่าตรวจไม่พบเชื้อเท่ากับไม่ถ่ายทอดเชื้อ U=U (Undetectable=Untransmutable)
.
ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงทำหนังสือขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนไม่รับให้บริการตรวจเอชไอวีในการตรวจสุขภาพผู้สมัครงานหรือบุคคลที่เตรียมบรรจุเป็นพนักงาน หรือตรวจสุขภาพจำปีให้กับสถานประกอบการ เพื่อนำผลไปประกอบการพิจารณารับหรือประเมินบุคคล เพราะถือเป็นการเลือกปฏิบัติกับบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม
.
#เอดส์รู้เร็วรักษาได้ #เอชไอวีควบคุมได้ #TNPPlus #เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ #Hfocus

กรมควบคุมโรคส่งหนังสือสมาคมรพ.เอกชน ไม่ตรวจเอชไอวีให้นายจ้างเป็นข้ออ้างไม่รับทำงาน | Hfocu