ประกาศๆ ยืนยัน
สปสช.ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบบัตรทองสามารถเข้ารับยาต้านไวรัสและบริการทางการแพทย์จำเป็นที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลอื่นในระบบบัตรทองได้
เพื่อนๆ ที่ไปรับยาที่รพ.ตามสิทธิของตัวเองไม่ได้ ให้รับยาที่รพ.ในระบบบัตรทองที่ตัวเองสะดวกได้เลย

ศูนย์ข่าวสปสช.