“แม้ตอนนี้จะมีข้อมูลในทางวิชาการที่พิสูจน์เรื่อง U=U มาแล้วว่าการทานยาต้านไวรัสฯ อย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถตรวจเจอไวรัสในเลือดเท่ากับการไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีให้ใครได้เลยก็ตาม แต่ #อคติ และ #ความกลัว ของคนในเรื่องเอชไอวี ยังเป็น #ความท้าทาย ที่เรายังต้องเจออยู่บ่อย ๆ ซึ่งเราต้องเดินหน้าทำความเข้าใจกันอย่างไม่สามารถลดละความพยายามลงได้ แม้เอชไอวีจะอยู่กับเรามาเกือบ 40 ปีแล้วก็ตาม” อภิวัฒน์ กวางแก้ว
.
อ่านเพิ่มเติม: https://thaiplus.sniperplatform.com/contents/2177
.
#เอดส์รักษาได้ #เอชไอวีควบคุมได้ #เราอยู่ร่วมกันได้ #เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ #TNPplus
.