คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี = ผู้ป่วยเอดส์” ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น “เอดส์” กับ “เอชไอวี” แตกต่างกัน
.
#เอดส์รู้เร็วรักษาได้ #เอชไอวีควบคุมได้ #เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ #TNPplus