บทบาทการทำงานของ #ศูนย์องค์รวม ไม่ได้มีแค่การดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อฯ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพยายามดูแลผู้ติดเชื้อฯ ในด้านอื่น ๆ ด้วย เหมือนกับเรื่องเล่าจากแกนนำกลุ่มศูนย์องค์รวมที่ฉายภาพการทำงานที่พยายามไปให้ถึงคู่ของผู้ติดเชื้อฯ โดยเฉพาะคนที่มี #ผลเลือดต่าง ซึ่งเป้าสำคัญไม่เพียงแต่จะให้ผู้ติดเชื้อฯ มีความเข้าใจและมั่นใจในการอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีแล้ว ยังต้องทำให้คู่ของผู้ติดเชื้อฯ เข้าใจและมั่นใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันควบคู่ไปกับการทำให้คู่เข้าถึงบริการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจและการรักษาสถานะผลเลือดของตัวเองเป็นลบให้ยาวนานที่สุด
.
อ่านเพิ่มเติม: https://thaiplus.sniperplatform.com/contents/2240
.
#เอดส์รักษาได้ #เอชไอวีควบคุมได้ #อยู่ร่วมกันได้ #เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ #TNPplus