เป้าหมายการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ คือการลดจำนวนเอชไอวีในเลือดให้ต่ำที่สุด (น้อยกว่า 50 copies/cc) และนานที่สุด เมื่อผู้ติดเชื้อฯ ได้รับยาอย่างต่อเนื่องจนเชื้อเอชไอวีในร่างกายลดลงโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสจึงแทบจะไม่มีเลย ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ สามารถเรียนได้ ทำงานได้ มีลูก มีคู่ มีครอบครัวได้ และมีชีวิตยืนยาวจนเข้าสู่ช่วงสูงวัยได้ เรียกได้ว่าสามารถใช้ชีวิตเหมือน #คนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี ได้เท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้