SOF/VEL ยารักษาไวรัสตับอักเสบซี ที่ใช้รักษาได้ทุกสายพันธ์ุ เข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในบัตรทองแล้ว
ไปปรึกษาเพื่อตรวจคัดกรองและรักษากัน
Cr เพจ สปสช. , มติชน