ลองดูกันนะคะ
ใครไม่สะดวกรับบริการหน่วยบริการเดิม ย้ายสิทธิบัตรทองผ่านมือถือได้แล้ว

สปสช.ออกแอปให้เปลี่ยน รพ.ตามสิทธิบัตรทองผ่านมือถือได้แล้ว